Generalforsamlingen 18.04 2018

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henning Faurby, som modtager valget.

Efterfølgende konstaterer han, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Formandens beretning

Dirigenten overgiver ordet til formanden Sus Beckedorf, som afgiver sin formandsberetning.

Der er ingen kommentarer til beretningen.

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab

Det af revisoren godkendte regnskab gennemgås af Christian Balslev (for Lise Schmedes) – godkendes af generalforsamlingen.

 

Fastsættelse af kontingent
Fortsætter med uændret kontingent:
500 kr. for medlemmer
250 kr. for unge under uddannelse.Løssalg 150 kr./75 kr.

Naboforeninger 85 kr.

Verein der Musikfreunde Flensburg 12 Euro – ikke medlemmer 20 Euro.

Valg til bestyrelsen
På valg er: Merete Høyer, Mihaela Oprea og Sus Beckedorf – alle modtager genvalg

Alle genvælges.

Valg af revisor
Peter Hellesøe genvælges.

Eventuelt
Henning Faurby orienterer om, at der ikke er nogen, der har gjort brug af muligheden for at købe et gavekort. Vi lader muligheden bestå til jubilæumsåret er afviklet.

Dirigenten overgiver ordet til formanden som afslutter generalforsamlingen