Generalforsamlingen 19. april 2017

1:Valg af dirigent.

Henning Faurby foreslås af bestyrelsen – modtager valg.

Efterfølgende konstaterer han at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne

2:Formandens beretning.

Dirigenten overgiver ordet til formanden Sus Beckedorf, som afgiver sin formandsberetning. Der er ingen kommentarer til beretningen

Link til   beretningen  her

3: Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Fremlægges af vores revisor Peter Hellesøe, da Lise Schmedes ikke er til stede.Efter gennemgang godkendes regnskabet ved håndsoprækning.

Budget for 2017 er gennemgået og accepteret.

4: Fastsættelse af kontingent

Der er i bestyrelsen vedtaget kontingentetforhøjelse:
500 kr. for medlemmer.
250 kr. for unge under uddannelse.
Løssalg 150 kr. / 75 kr.
Naboforeninger 85 kr.

Fra Verein der Musikfreunde, Flensburg 12 Euro
– ikke medl. 20 Euro.

 

 

 

 

5: Valg til bestyrelsen
På valg er: Annamarie Vest Hansen og Lise Schmedes

Begge modtager genvalg – genvælges.

 

6:Valg af revisor

Peter Hellesøe genvælges.

7:Eventuelt

Henning Faurby forespørger til om vi skal bibeholde muligheden for gavekort på hjemmesiden – det aftales at fortsætte.

Peter Hellesøe forespørger om det er muligt at starte koncerterne kl. 15.00 – tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

Dirigenten overgiver ordet til formanden som afslutter generalforsamlingen