Generalforsamling i Sønderborg Musikforening

3. april 2019

 

 

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henning Faurby, som modtager valget og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Formandens beretning

Beretningen roses og tages til efterretning. Kan ses her.

Forelæggelse af revideret regnskab

Regnskabet gennemgås af vores revisor Peter Hellesø, da kasserer Lise Schmedes er fraværende.

Fastsættelse af kontingent

Fortsætter med uændret kontingent: 500 kr. for medlemskab; 250 kr. for unge under uddannelse. Løssalg 150 kr./75 kr. Naboforeninger 85 kr. Verein der Musikfreunde Flensburg 12 Euro– ikke medlemmer 20 Euro.

Valg til bestyrelsen

På valg er: Annamarie Vest Hansen og Lise Schmedes. Lise ønsker ikke genvalg. Peter Hellesø opstiller – vælges. Annamarie genvælges.

Valg af revisor

Lise Schmedes vælges.

Eventuelt

Sus orienterer om, at Claus Münchow ikke ønsker at anmelde i JydskeVestkysten, idet han har været udsat for, at der ændres i hans tekst, uden at han er blevet kontaktet. Redaktøren forbeholder sig ret til redaktionelle ændringer uden at kunne give garanti for at orientere anmelder. Han vil imidlertid gerne  fortsætte som anmelder.

Webmaster H.Faurby vil arbejde på et forslag til at lægge anmeldelser på hjemmesiden.