Dansk-tysk Selskab af Musikvenner af 1998

 

 

Navnet dækker over en sammenslutning bestående af de to musikforeninger Verein der Musikfreunde Flensburg og Sønderborg Musikforening og de to mindretal Bund Deutscher Nordschleswiger og Sydslesvigsk Forening.

De fire foreninger er gået sammen for at pleje og fremme musiklivet nord og syd for grænsen, et vigtigt projekt i bestræbelserne på grænseoverskridende kulturelt samarbejde.

Desuden har Selskabet sat sig som mål at præsentere og støtte unge talentfulde musikere. Der har været fine koncerter med musikskoleelever fra Flensburg, Aabenraa og Sønderborg med titlen ”Spiel ohne Grenze / Spil uden grænse.

I 2015 dannede Selskabet jury og uddelte priser til musikskoleelever ved Dansk-Tysk Musikskoledag i Aabenraa.

Der bliver hvert år arrangeret en musikrejse til en europæisk storby, første gang i 1998 til Wien, senere til Paris, Budapest og Venedig for blot at nævne nogle. I 2018 gik turen til Dresden.

I 2018 blev det fejret, at Selskabet har bestået i 20 år. Festkoncert med det danske Ensemble MidtVest blev spillet i hhv. Flensburg og Sønderborg den 28. og 29. september