Generalforsamling i Sønderborg Musikforening

28. maj 2020

 

 

1.  Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Henning Faurby,
som modtager valget.

Efterfølgende konstaterer han, at generalforsamlingen
er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 2. Formandens beretning
Sus Beckedorf aflagde formandsberetning.
Der er ingen kommentarer til beretningen.
Beretningen kan ses på hjemmesiden.

 

 3.Forelæggelse af det reviderede regnskab
Det af revisoren godkendte regnskab gennemgås af Peter Hellesø og blev godkendt af generalforsamlingen. 


4.  Fastsættelse af kontingent
Fortsætter med uændret kontingent:
500 kr. for medlemmer
250 kr. for unge under uddannelse.

Løssalg 150 kr./75 kr.
Naboforeninger 85 kr.

Verein der Musikfreunde Flensburg 12 Euro
– ikke medlemmer 20 Euro.

  5 .Valg til bestyrelsen
På valg er: Merete Høyer, Mihaela Oprea og Sus Beckedorf , der  modtager genvalg, Alle genvælges.

Bestyrelsen har opfordret Inga Hellesøe til at stille
op , da der er brug for hjælp ved afvikling af vores koncerter.
Hun modtager valg og blev valgt

5. Valg af revisor

Lise Schmedes modtager genvalg.

  6 .Eventuelt

Peter Hellesøe gør opmærksom på, at vi ved næste bestyrelsesmøde skal ajourføre underskrifterne på vores vedtægter.

Dirigenten overgiver ordet til formanden,
som afslutter generalforsamlingen.