Generalforsamling i Sønderborg Musikforening

26. april & 17. september 2022

 

 

Referat 26. april

1.  Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Jens Petri, som modtager valget.

Efterfølgende konstaterer han, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, samt at medlemmerne på forsvarlig vis er orienteret om, at afholdelsen af generalforsamlingen er flyttet til Multikulturhuset..

 2. Formandens beretning

Dirigenten overgiver ordet til formanden Sus Beckedorf, som afgiver sin formandsberetning.

Beretningen godkendes uden indsigelse..

Beretningen kan ses her.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Det af revisoren godkendte regnskab gennemgås af Peter Hellesøe – regnskabet godkendes af generalforsamlingen. Foreløbigt budget forelægges og godkendes.

.4. Fastsættelse af kontingent

Der fortsættes med uændrede priser:

600 kr. for medlemmer
250 kr. for unge under uddannelse
Løssalg 150 kr/20 Euro, under uddannelse 75 kr
Naboforeninger 100 kr
Verein der Musikfreunde Flensburg 15 Euro

5. Indkomne forslag

Ved Peter Hellesøe: ændring af regnskabsåret så det følger foreningens sæson og ikke kalenderåret. Dette vil lette kasserens arbejde både med det daglige administrative arbejde samt ved ansøgning af tilskud fra fonde m.m.

Dette indebærer en vedtægtsændring af paragraf 3. Derfor afholdes der efter planen en ekstra generalforsamling den 17.9 før den første koncert i den næste sæson.

6 .Valg til bestyrelsen
På valg er:
Merete Høyer – modtager ikke genvalg
Sus Beckedorf – modtager genvalg – genvælges
Inga Hellesøe – modtager genvalg – genvælges

Bestyrelsen indstiller Birgit Bauer – modtager valget
Som suppleant indstilles Kristina Hindø – modtager valget.

7. Valg af revisor

Lise Schmedes modtager genvalg.

8. Eventuelt

Dirigenten overgiver ordet til formanden, som afslutter generalforsamlingen.

 

Referat 17. september

Afstemning om vedtægtsændring, jvf punkt 5 i referatet af 26. april.

Forslaget blev vedtaget og regnskabsåret ændres, så det fremover følger en sæson og ikke kalenderåret.

Se de opdaterede vedtægter her.

Referent Annamarie Vest Hansen