Generalforsamling i Sønderborg Musikforening

22. august 2023

 

 

Referat

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Jens Petri, som modtager valget.

Efterfølgende konstaterer han, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne samt at medlemmerne på forsvarlig vis er orienteret om ændring af mødetid/ afholdelsen af generalforsamlingen.

 

  1. Formandens beretning

Dirigenten overgiver ordet til formanden Sus Beckedorf, som afgiver sin formandsberetning.

Beretningen godkendes uden indsigelse.

Beretningen kan ses her.

 

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Det af revisoren godkendte regnskab gennemgås af Peter Hellesøe– regnskabet godkendes af generalforsamlingen. Foreløbigt budget forelægges og godkendes.

 

  1. Fastsættelse af kontingent

Der fortsættes med uændrede priser:

600 kr. for medlemmer

250 kr. for unge under uddannelse – uændret

Løssalg 150 kr./75 kr – uændret

Naboforeninger 100 kr.

Verein der Musikfreunde Flensburg 15 Euro – ikke medlemmer 20 Euro.

 

  1. Valg til bestyrelsen

På valg er: Mihaela Oprea – modtager ikke genvalg, vil gerne fortsætte som suppleant med ansvar for reklame for vores koncerter på de sociale medier.

Annamarie Vest Hansen – modtager genvalg, men vil forlade bestyrelsen, når nuværende formand vil trække sig.

Peter Hellesøe – modtager genvalg.

Suppleant Kristina Hindø – ønsker ikke genvalg.

 

  1. Valg af revisor

Revisor Jørgen Jacobsen.

 

  1. Eventuelt

Ingen forslag.

Dirigenten overgiver ordet til formanden som afslutter generalforsamlingen.

 

Referent Annamarie Vest Hansen